Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

dorotkaaa
dorotkaaa
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"

February 21 2015

dorotkaaa

January 30 2015

December 30 2014

dorotkaaa

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaCruel Cruel
dorotkaaa
0072 f7fe 500
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viaCruel Cruel

December 15 2014

dorotkaaa
9569 330c 500
dorotkaaa
1388 a760
dorotkaaa
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi viamore-than-a-memory more-than-a-memory
dorotkaaa
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
dorotkaaa
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
dorotkaaa
dorotkaaa
7903 b57b

December 04 2014

dorotkaaa
dorotkaaa
8603 71af 500
Reposted fromboli boli viamore-than-a-memory more-than-a-memory

November 30 2014

dorotkaaa

November 27 2014

dorotkaaa
Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.
— Haruki Murakami
Reposted fromkajecikowo kajecikowo
dorotkaaa
Są tacy ludzie, do których od razu człowiek się przyzwyczaja, z których odejściem nie jesteśmy w stanie się pogodzić.
Reposted fromborn2die born2die viakajecikowo kajecikowo

November 26 2014

dorotkaaa
9268 cf66 500
proste
dorotkaaa
Chciałbym być przy tobie. Blisko, bliżej. Ale jakoś jeszcze mocniej niż się tak zwyczajnie przytulać. Jakoś tak bardziej obciśle. O, chciałbym do ciebie przylegać. Dokładnie i mocno. Patrzę, jak zakładasz nogę na nogę i już wiem. Chciałbym leżeć tak na tobie jak twoje dżinsy.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl